FMSCMS官方升级包公告

发布来源:云豹科技
发布人:云豹科技
2016-01-04 16:55:00
  FMSCMS官方升级包自2015年12月1日开始,如有老客户版本低于20151201,请联系fmscms官方,高于20151201版本的客户,可根据自己的版本号及自己的需求,自由选择更新包进行更新。
  谢谢合作!!
     
                                                          2016.1.4
                                                           FMSCMS官方
声明:
以上内容为云豹科技作者本人原创,未经作者本人同意,禁止转载,否则将追究相关法律责任
立即查看